تعین سطح آنلاین

با پاسخ دادن به سوالات زیر سطح زبان انگلیسی خود را بیابید.
تنها با پاسخ دادن به همه 60 سوال آزمون می توانید نتیجه آزمون خودتون رو ببینید، پاسخ غلط نمره منفی ندارد.

لطفا جهت تعیین سطح ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

ثبت نام | ورود به بخش کاربری