کلاس های خصوصی

آیلتس   - بزرگسالان   - نوجوانان   - کودکان   - کلاس خصوصی

IELTS 1

IELTS 1

نوع کلاس private
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

۳ درس اول کتاب IELTS MINDSET 1 و کتاب Grammar For Ielts دروس ۱ تا ۳ و کتاب Vocabulary For Ielts دروس ۱ و ۱۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Pre-Ielts 1

Pre-Ielts 1

نوع کلاس private
15 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

۵ درس از کتاب مایندست فاندیشن جهت آماده سازی داوطلبین آیلتس

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
کلاس خصوصی آیلتس

کلاس خصوصی آیلتس

نوع کلاس private
15 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره آیلتس مایند ست کتاب شماره ۲، در این دوره، ترم ۳ و بخشی از ترم ۴ تدریس می شود. خانم صبا کبیری.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
دوره ۵۰۱ خصوصی جناب آجرلو

دوره ۵۰۱ خصوصی جناب آجرلو

نوع کلاس private
11 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره ۵۰۱ خصوصی جناب آجرلو، ساعت برگزاری کلاس ها ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ روز های زوج می باشند، بدون جلسه آزمون پایان ترم، و جلسه اف سی آر. کلاس خصوصی در نرم افزار اسکایپ برگزار می شود.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
۵۰۲ خصوصی جناب آجرلو

۵۰۲ خصوصی جناب آجرلو

نوع کلاس private
11 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره ۵۰۲ خصوصی جناب آجرلو، ساعت برگزاری کلاس ها ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ روز های زوج می باشند، جلسه ۱۱ آزمون از کلیه دو درس گرفته خواهد شد. کلاس خصوصی در نرم افزار اسکایپ برگزار می شود.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
دوره خصوصی آماده سازی آیلتس

دوره خصوصی آماده سازی آیلتس

نوع کلاس private
10 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

در این دوره کتاب تاچ استون 1 به طور فشرده درس های 9 و 10 آموزش داده می شود، و زبان آموز بازخورد غلط های گرامر و تلفظ خود را در هر جلسه خواهد گرفت.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
503

503

نوع کلاس private
11 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

کتاب ویوپوینت 1 درس 5 و 6.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
آیلتس 4، 5، 6 کتاب مایندست 2، دانیال

آیلتس 4، 5، 6 کتاب مایندست 2، دانیال

نوع کلاس private
10 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره آیلتس کتاب مایندست 2 تدریس می شود، کتاب گرامر و وکب آیلتس و اصطلاحات بصورت خودخوان ارائه شده است. تکنیک ها و نمونه مهارت ها در این دوره تدریس می شوند.

کلاس های آنلاین، ۳ روز در هفته زوج ساعت 4 تا 5:30 

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
دوره 504 خصوصی و 505 محمد علی

دوره 504 خصوصی و 505 محمد علی

نوع کلاس private
11 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره 504 خصوصی

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
دوره 106 تاچ استون جهت آماده سازی آیلتس

دوره 106 تاچ استون جهت آماده سازی آیلتس

نوع کلاس private
10 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

دوره ی جنرال انگلیش 

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
دوره 601 محمد علی

دوره 601 محمد علی

نوع کلاس private
10 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

کتاب ویوپوینت 2 درس 1 و 2، مقالات خارج از کتاب و اصطلاحات آموزش داده می شوند.

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
605 محمد علی

605 محمد علی

نوع کلاس private
10 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

605 ویوپوینت 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
606 - 5 جلسه پایانی

606 - 5 جلسه پایانی

نوع کلاس private
5 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

۶۰۶ ۵ جلسه پایانی، ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری